PIXELA CORPORATION

ImageMixer™ 3 SE Ver.3

Back to home

Back to Consumer Camcorders top page

Ladda ner (Svenska)

Läs igenom Kontrakt för användning av programvara innan nedladdningen.
Vi anser att alla kunder som laddar ner våra produkter samtycker till avtalet.


Uppdateringshistorik

30.4.2010
ImageMixer™ 3 SE Ver.3 [Ver.3.2.4]
 • Löste problemet med att Windows Explorer inte tolkar en CD-skiva som bränts med Windows Explorer eller "ZoomBrowser EX" på en dator med "ImageMixer™ 3 SE Ver.3" installerad.
 • Löste problemet med att, om iTunes® 9 är installerad, export misslyckades om destinationen innehåller ett 2-bitars tecken.
 • Löste problemet med att [Volym] inte ändrades när volymkontrollen i "ImageMixer™ 3 VideoEditor" flyttades.
30.4.2010
ImageMixer™ 3 SE Ver.3 [Ver.3.2.4] Löste följande problem vid användning under Windows 7.
 • Windows 7 reagerar sakta eller inte alls när "ImageMixer™ 3 SE Ver.3" är aktivt.
 • Skivor, brända på en dator med Windows 7 med Skrivlistan (DVD-Video/AVCHD/Blu-ray/DataDisc) tolkas som tomma under Windows 7.
 • Ramar tas bort vid uppspelning av den exporterade filen med iTunes® i Windows Media® Player.
17.9.2009
 • Problemet med att störande ljud hörs vid förhandsgranskning av en video i "ImageMixer™ 3 VideoEditor" har lösts.
 • Problemet med att störande ljud hörs vid förhandsgranskning av en video som redigerats med "ImageMixer™ 3 VideoEditor" har lösts.
2008.11.28
 • Löste problemet som gjorde att vissa redigerade videor inte kunde exporteras.
 • Löste problemet där vissa klipp inte kunde placeras direkt i arbetsområdet.

"ImageMixer™ 3 SE Ver.3" Uppdateringsprogrammet Till toppen av sidan

Om uppdateraren

"ImageMixer™ 3 SE Ver.3" måste installeras för att kunna uppdatera mjukvaran.

Denna uppdaterare stöder inte andra produkter.


Systemkrav

Se Specifications and system requirements page för mer information.

Installationsprocedur
 1. Ladda ner uppdateraren.
 2. Dubbelklicka på den nedladdade filen och följ instruktionerna för att utföra installationen.


Procedur för kontroll av uppdaterad version

Kontrollera versionen som visas via följande procedur.

 1. Starta "ImageMixer™ 3 SE Ver.3".
 2. Klicka på [Bläddra och innehållsproduktion].
 3. Välj [Versionsinfo] från menyn [Hjälp].
 4. Kontrollera versionsinformationen som visas.
  * Om versionsinformationen visar "3.2.4", är uppdateringen klar.


[Ver.3.2.4] Nedladdning av uppdateraren
Ladda ned

Data : ImageMixer3SE_Ver3_UPDATE_301020.exe
Attr. : Binär
Storlek : 38.633.208 bytes

HOME > Features - Top page > Download (Select Language) > Ladda ner (Svenska)

Terms&Conditions
To top of this page